nav
Iris Haeck studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit, is moeder van drie kinderen en heeft voor diverse organisaties op het gebied van de kunsten gewerkt,  met name de kamermuziek. Thans is zij programmeur kamermuziek voor diverse theaters. Zij heeft altijd grote interesse gehad voor de filosofische en spirituele achtergronden van het leven en heeft daar, uitsluitend voor eigen genoegen en gebruik, veel over geschreven. In 2004 ontstond het idee voor De Dageraadvanger, een roman, waarmee het schrijven de persoonlijke ervaringen ontsteeg en waar een aantal reizen naar spirituele plaatsen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika een bron van inspiratie voor bleken te zijn.


‘De Dageraadvanger’ is het verhaal over twee mensen, Odette en Daniël, die elkaar bij toeval ontmoeten in een Amsterdams café. Ze zijn allebei min of meer stukgelopen op het succes van hun maatschappelijke carrière en herkennen in elkaar de onmacht om weer greep te krijgen op het eigen leven. Ze besluiten het over een andere boeg te gooien en voor een paar weken de zaken om te draaien. Zij geven zichzelf alle tijd, gooien regels en gewoonten overboord en spreken af een reis te maken, ieder voor zich, waarin het toeval en de synchroniciteit hun koers zullen bepalen.

Een reis die, naarmate deze vordert, steeds meer het karakter van een innerlijke zoektocht gaat aannemen. Ze komen in een niet-rationele wereld terecht en krijgen hulp uit onverwachte hoek, in de tekst zijn dat ‘de Cursieven’, een non-fysieke wereld die zich met die van hen verbindt.

Maar er zijn ook tegenstanders. Naarmate ieder steeds meer de eigen vrijheid ontdekt wordt de tegenwerking grimmiger en donkerder.
Hun speels opgezette reis wordt geleidelijk een diepgaande innerlijke scholing en hun onderlinge verbondenheid krijgt het karakter van een opdracht, die zij ieder voor zich geleidelijk ontdekken. Door het verhaal heen speelt een oude vertelling, Het Zegel van de Keizer, dat aan Odette wordt verteld halverwege haar reis en wat grote gelijkenis blijkt te hebben met hun eigen avonturen. Dit verhaal komt ook bij Daniël boven water, ofschoon nog verborgen. Maar de lezer kent het inmiddels wel…
De tekst van de vertelling ‘Het Zegel van de Keizer’ is als appendix opgenomen.
Copyright © 2015 - DE DAGERAADVANGER. All rights reserved. | Terms and Conditions | Disclaimer |                                         Design by STUDIO182